Количка
0 продукта
 

Условия за ползване

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ 

Авторски права

Всички материали (статии, публикации и т.н.), намиращи се на сайта на „НВ ХЕРБАЛ” /www.nvherbal.com и неговият интернет магазин/, както и архитектурата на сайта, са защитени от действащия в Република България "Закон за авторското право и сродните му права" в сила от 01.08.1993 г.

Правата върху информацията, публикувана на сайта, са собственост на фирма „НВ ХЕРБАЛ”
.

Копирането на материалите върху всякакъв носител, възпроизвеждането и разпространението на наличната информация от сайта без посочване на сайта като източник на информацията, е забранено! Игнорирането на това условие е нарушение на законодателството за авторското право.

Незнанието на гореизложеното не освобождава от отговорност за извършено закононарушение.

Авторските права върху цялото количество данни, представен в нашия уебсайт, са притежание на „НВ ХЕРБАЛ”. Никаква част от този материал не може да бъде копирана, възпроизвеждана, разпространявана, препращана под различна форма без предварителното писмено разрешение на „НВ ХЕРБАЛ”. Разрешение за копиране, показване, разпространяване и изтегляне на материали от този Сайт се дават само за лични некомерсиални цели, без да се правят всякакъв вид поправки и промени не отговарящи на изискванията за авторското право. Разрешението се отнема незабавно в случай, че бъдат нарушени описаните по горе условия за използване. „НВ ХЕРБАЛ” забранява публикуване на копие на текущия сайт на трети сървър. Всяко непозволено използване на материали, публикувани на този Сайт по действащото Българско законодателство, ще наруши Закона за авторското право и запазените търговски марки.

 

Условия за ползване

Посочените "УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ" представлява правно споразумение, което се сключва между Вас, посетителя на сайта, и „НВ ХЕРБАЛ”. С отварянето, четенето или извличането на полезна информация на този Уебсайт, Вие приемате, че сте се запознали, разбрали и приели да спазвате тези условия и приложимите законови уредби. Ако не сте съгласни с условията за ползване, моля да не продължавате с употребана на този Сайт. Разглеждането и/или използването на този Сайт се счита за дадено съгласие по чл. 18 т. 4 от Закона за защита на личните данни.

 

Защита на личните данни

 

В нашата база данни Вие получавате пълна защита на личната ви информация в съответствие със Закона за защита на личните данни. Ние използваме вашите лични данни за да идентифицираме Вашия достъп до системата или за изследване на предоставени от вас мнения за подобряване качеството на обслужване. Наше задължение е да не предоставяме Вашите данни на трети лица, освен в случаите когато закона ни задължава. Ние се задължаваме да поддържаме специални мерки за защита от нерегламентиран достъп до вашите данни и евентуално тяхно разпространяване.

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


NATANAL/НАТАНАЛ ® е хранителна добавка, и се пие като допълнение към предписаните от лекуващия лекар лекарства. Приема на NATANAL/НАТАНАЛ ® не е условие за прекратяване или отказване от клинични процедури и терапии!
ИНФОРМАЦИЯТА, ПОЛУЧЕНА ОТ ТОЗИ САЙТ НЕ ЗАМЕСТВА МЕДИЦИНСКИЯ ПРЕГЛЕД И ЛЕЧЕНИЕ!

 

 

• ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА „НВ ХЕРБАЛ” С НАТИСКАНЕ НА БУТОНА "ПОТВЪРДЕТЕ ПОРЪЧКАТА" И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

 

• ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и достъп до всички УСЛУГИ на „НВ ХЕРБАЛ”, след като извърши процеса на регистрация.

 

Условия за пазаруване

• Указаната цена на отделните стоки е за 1 брой без включен ДДС.
• Указаните условията на закупуване и доставка на рекламираните стоки в сайта са личен избор на потребителя.
• Заявяването на интерес – “поръчка” за определена стока става чрез натискане на бутона "поръчвам"след избор на избраното количeство.
• След натискане на бутона "ПОТВЪРДЕТЕ ПОРЪЧКАТА" се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е закупил съответната стока при обявените условия и цени.
• При поръчката клиентът задължително посочва точен адрес и телефон, данни за фирмата или ЕГН за физическото лице за издаване на фактура и осъществяване на доставка.
• Посочването на непълни или неверени данни прави поръчката невалидна.

Условия на доставка
ВНИМАНИЕ:

Получаването на уведомителен имейл с подробности за поръчката, означава, че поръчката е направена и регистрирана успешно. Ако не получите до няколко минути този уведомителен имейл, значи поръчката не е направена коректно и не е регистрирана.

Поръчки, получени до 15,30 часа пътуват същия ден.

Поръчки, получени след 15,30 часа пътуват на следващия ден.

Поръчки, получени в петък след 15,30 часа, събота и неделя, пътуват в понеделник. 


• Доставката на стоките до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се извършва посредством куриер, като разходите по доставянето се заплащат от ПОТРЕБИТЕЛЯ в момента на доставката.
• След натискане на бутона "ПОТВЪРДЕТЕ ПОРЪЧКАТА" се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упълномощил „НВ ХЕРБАЛ” да организира доставката на закупените стоки на посочения от него адрес.
• При избор на “доставка с наложен платеж” , ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати стоката при получаването й на приносителя на стоката заедно с транспортните разходи по доставката.
• Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.
• Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес „НВ ХЕРБАЛ” се освобождава от отговорност за неизпълнената доставка, а потребителят се задължава да му възстанови направените разходи за доставката й.
• Транспортните разходи, се заплащат от клиента при получаване на доставката, едновременно с цената на стоката.
• В случай на неизпълнение от ПОТРЕБИТЕЛЯ на задълженията му по доставка, екипът на „НВ ХЕРБАЛ” има право да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички УСЛУГИ.

Отказ за получаване на поръчана и доставена стока

 

• ПОТРЕБИТЕЛЯТ, поръчал стока и получил същата с куриер, има право да откаже получаването на поръчката, или част от нея след като вече тя му е доставена, само в един от следните случаи:
- при транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени;
- рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката и се съставя протокол разписан от куриера. Ако при самото получаване на стока, тя е с нарушена / разпокъсана опаковка поради неправилно транспортиране или има липси рекламацията и застраховката ще бъде уважена само в присъствието на куриера.

При връщане на закупена стока транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват.
Извън изброените случаи, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока.

Съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП), не подлежаг на връщане хранителни продукти с режим на специално съхранение, освен при изброените случаи.


Задължения на потребителя при регистриране

 

Предвид ползването на УСЛУГИТЕ предоставени от „НВ ХЕРБАЛ”, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява:

• да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ);

• да внася при нужда промени в тези ЛИЧНИ ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, екипът на „НВ ХЕРБАЛ” има право да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички УСЛУГИ.

 

Защита на личните данни. Конфиденциална политика

 

• ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до собствените си ЛИЧНИ ДАННИ, които е въвел или са станали достояние на „НВ ХЕРБАЛпри ползване от него на УСЛУГИТЕ, както и на поправка на тези ДАННИ.

• Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от „НВ ХЕРБАЛпо електронен път - в случай на поискана доставка на стока.

• Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ се съхраняват, обработват и използват от „НВ ХЕРБАЛза целите на поддръжка на определени функционалности на УСЛУГАТА.

 

Право на изключително ползване• При публикуването на какъвто и да било материал на страниците на сайта ПОТРЕБИТЕЛЯТ, отстъпва безвъзмездно на „НВ ХЕРБАЛправото на изключително ползване върху предоставения за публикация материал.

 

Други

 

НВ ХЕРБАЛ” предупреждава ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, че предоставената информация на страниците на сайта не може да замени посещението на лекар, поставянето на професионална диагноза и провеждането на нужното лечение.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Изборът от ПОТРЕБИТЕЛЯ на хранителни добавки, трябва да бъде съгласуван с личния лекар или лекар-специалист, който отговаря за здравословното му състояние.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НВ ХЕРБАЛ” не може да бъде отговорна за каквото и да е било, свързано или произтичащо от употребата на този сайт.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------